Jaka jest różnica między perl i Perl?

Czasami nazewnictwa języka programowania Perl jest nagrywany z dużej litery Perl, a czasami można spotkać słowo perl pisane małymi literami.

Czasami w to położyć sens. Słowo Perl pisane z wielkiej litery oznacza język programowania, a słowem perl oznaczony jest interpreter języka Perl, program, który uruchamia się w konsoli.

Istnieje jeszcze zabawne zdanie "only perl can parse Perl" — "tylko interpreter perl może odczytać kod w języku programowania Perl".

Jest jeszcze żartobliwe odpowiedzi na to pytanie. Różnica między perl i Perl — jeden bit. Rzeczywiście, jeśli spojrzeć na binarne przedstawienie bajtów, z których składają się wiersze, perl i Perl, to różni się tylko jeden bit. Oto mały program, który pokazuje bity z których składają się wiersze:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

foreach my $word (qw(perl Perl)) {
  print $word . ' 'x4;
  foreach my $char (split //, $word) {
    my $num = ord($char);
    printf '%08b ', $num;
  }
  print "\n";
}

Oto wynik działania tego programu:

perl  01110000 01100101 01110010 01101100
Perl  01010000 01100101 01110010 01101100

Inne artykuły