Operator ! w Perl

Operatora jednoargumentowego wykrzyknik ! w języku programowania Perl — to logiczne zaprzeczenie.

Wynik operatora ! to zawsze jeden z dwóch wariantów:

  • to albo liczba 1 (w tym przypadku ! stosuje się do kłamstwa)
  • albo pusty wiersz '' (jeśli ! stosuje się do prawdy)

Oto przykład:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

print !0;

Program wyświetla na ekranie tekst 1. W tym przykładzie operator ! stosuje się do liczby 0. Liczba 0 — to kłamstwo, i wynik operatora ! — prawda.

Korzystanie z !!

Czasem operator ! używany 2 razy z rzędu. W tym przypadku wynik działania takiego podwójnego operatora — liczba 1 jeśli te dwa operatora stosuje się do prawdy lub pusty ciąg znaków, jeśli są one stosowane do kłamstwa.

Tematy pokrewne

Inne artykuły