Jak przekazać argumenty Perl testu po uruchomieniu przez prove

Podczas pisania testów w ekosystemie Perl czasami trzeba napisać test, który można wysyłać jakieś argumenty. Na przykład, może to być test, który bez argumentów sprawdzić wszystkie pliki, a jeśli mu jako argument podać ścieżkę do pliku, sprawdzi tylko ten jeden plik.

Czyli zadanie polega na tym aby w Perl teście w zmiennej @ARGV pojawiły się wartości.

Oto przykład testu t/main.t:

use Test::More tests => 1;
use Data::Dumper;

pass('Loaded ok');

warn Dumper \@ARGV;

Jeśli uruchomić ten test za pomocą perl t/main.t one two three, to na wyjściu będzie widać co jest w zmiennej @ARGV trafiły wartości z wiersza poleceń:

1..1
ok 1 - Loaded ok
$VAR1 = [
     'one',
     'two',
     'three'
    ];

Ale jeśli uruchomić ten sam test, z pomocą prove t/main.t one two three, to na wyjściu będzie widać co jest w tablicy @ARGV wartości z wiersza poleceń nie trafiły, a sądząc po стектрейсу, prove przyjął te argumenty nie jako argumenty do testu, a jako argumenty do siebie.

Oto pełny zapis wyników pracy:

$VAR1 = [];
t/main.t .. ok
Cannot detect source of 'one'! at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Parser/IteratorFactory.pm line 256.
  TAP::Parser::IteratorFactory::detect_source(TAP::Parser::IteratorFactory=HASH(0x55663d4f4300), TAP::Parser::Source=HASH(0x55663d61cdc0)) called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Parser/IteratorFactory.pm line 211
  TAP::Parser::IteratorFactory::make_iterator(TAP::Parser::IteratorFactory=HASH(0x55663d4f4300), TAP::Parser::Source=HASH(0x55663d61cdc0)) called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Parser.pm line 472
  TAP::Parser::_initialize(TAP::Parser=HASH(0x55663d6a11d8), HASH(0x55663d4f4390)) called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Object.pm line 55
  TAP::Object::new("TAP::Parser", HASH(0x55663d4f4390)) called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Object.pm line 130
  TAP::Object::_construct(TAP::Harness=HASH(0x55663ce11a90), "TAP::Parser", HASH(0x55663d4f4390)) called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Harness.pm line 852
  TAP::Harness::make_parser(TAP::Harness=HASH(0x55663ce11a90), TAP::Parser::Scheduler::Job=HASH(0x55663d33bf80)) called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Harness.pm line 651
  TAP::Harness::_aggregate_single(TAP::Harness=HASH(0x55663ce11a90), TAP::Parser::Aggregator=HASH(0x55663ce11880), TAP::Parser::Scheduler=HASH(0x55663d33be78)) called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Harness.pm line 743
  TAP::Harness::aggregate_tests(TAP::Harness=HASH(0x55663ce11a90), TAP::Parser::Aggregator=HASH(0x55663ce11880), "t/main.t", "one", "two", "three") called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Harness.pm line 558
  TAP::Harness::__ANON__() called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/TAP/Harness.pm line 571
  TAP::Harness::runtests(TAP::Harness=HASH(0x55663ce11a90), "t/main.t", "one", "two", "three") called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/App/Prove.pm line 548
  App::Prove::_runtests(App::Prove=HASH(0x55663ce093a8), HASH(0x55663d22f6c8), "t/main.t", "one", "two", "three") called at /usr/local/lib/perl5/5.28.1/App/Prove.pm line 506
  App::Prove::run(App::Prove=HASH(0x55663ce093a8)) called at /usr/local/bin/prove line 13

Rozwiązanie — użyć ::

W zespole prove jest sztuczka — to co jest napisane po dwukrotnym znaku dwukropka :: prove przekazuje się w celu wykonania testu.

Więc jeśli uruchomić test za pomocą prove t/main.t :: one two three, to otrzymamy oczekiwany wynik:

$VAR1 = [
     'one',
     'two',
     'three'
    ];
t/main.t .. ok
All tests successful.
Files=1, Tests=1, 0 wallclock secs ( 0.04 usr 0.01 sys + 0.09 cusr 0.02 csys = 0.16 CPU)
Result: PASS

Oficjalna dokumentacja

Oto fragment danych wyjściowych polecenia perldoc prove o tę funkcjonalność prove:

 Arguments to Tests
  It is possible to supply arguments to tests. To do so separate them from
  prove's own arguments with the arisdottle, '::'. For example

   prove -v t/mytest.t :: --url http://example.com

  would run t/mytest.t with the options '--url http://example.com'. When
  running multiple tests they will each receive the same arguments.

Inne artykuły