Jak uzyskać liczbę e w Perlu.

Aby uzyskać liczbę e w Perl trzeba użyć funkcji exp i wysłać jej argument 1. Oto przykład programu:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

print exp(1);

Program wypisze na ekran 2.71828182845905.

Inne artykuły