Jak uzyskać moduł liczby w Perl

Zadanie. W Perlu programu jest zmienna w której znajduje się liczba. Trzeba uzyskać moduł tej liczby. Moduł liczby (wartość bezwzględna) jest to liczba u którego usunięto minus (jeśli był).

Kilka przykładów:

 • Moduł liczby 4 — to liczba 4.
 • Moduł liczby 0 — to liczba 0.
 • Moduł liczby -18 — to 18.
 • Moduł liczby -1.576 to 1.576.

Rozwiązanie

Rozwiązanie — użyć funkcji abs, która jest częścią języka Perl.

Oto przykład programu, który używa tej funkcji:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $number = -14;

print abs($number);

Program wyświetla na ekranie tekst 14.

Oficjalna dokumentacja

Oto wynik polecenia perldoc -f abs:

  abs VALUE
  abs   Returns the absolute value of its argument. If VALUE is omitted,
      uses $_.

Tematy pokrewne

Inne artykuły