Znaki ASCII

Dawno, dawno temu powstała kodowanie ASCII, w którym jeden znak кодировался jednym bajcie. Za pomocą jednego bajtu można zakodować 256 różnych znaków.

Potem zaczęły pojawiać się inne jednobajtowe kodowania, w których znaki od 0 do 127 dokładnie takie same jak w ASCII, a oto symbole z 128 do 255 jakieś inne, specjalne dla tego kodowania.

Teraz jest powszechnie stosowany Unicode kodowanie UTF-8, ale i w tym kodowaniu znaki o kodach do 127 są dokładnie takie same jak w ASCII.

Poniżej — tabela dopasowania liczba-symbol dla wszystkich znaków, które są wspólne dla kodowań.

Znaki o kodach od 0 do 32 i symbol z kodem 127 to specjalne sterujące sztuki. Mogą albo w ogóle nie pojawiać się na ekranie, albo wyświetlane jakoś dziwnie. W tej tabeli nie ma ich.

W tabeli wyświetla liczbę stałe całkowite w formie dziesiętnej, binarne i szesnastkowe systemów liczbowych.

A pod tabelą znajduje się Perl skrypt za pomocą którego powstała ta tabela.

dec    bin   hex  char
......................................
 32   100000  0x20  " " (space)
 33   100001  0x21  !
 34   100010  0x22  "
 35   100011  0x23  #
 36   100100  0x24  $
 37   100101  0x25  %
 38   100110  0x26  &
 39   100111  0x27  '
 40   101000  0x28  (
 41   101001  0x29  )
 42   101010  0x2A  *
 43   101011  0x2B  +
 44   101100  0x2C  ,
 45   101101  0x2D  -
 46   101110  0x2E  .
 47   101111  0x2F  /
 48   110000  0x30  0
 49   110001  0x31  1
 50   110010  0x32  2
 51   110011  0x33  3
 52   110100  0x34  4
 53   110101  0x35  5
 54   110110  0x36  6
 55   110111  0x37  7
 56   111000  0x38  8
 57   111001  0x39  9
 58   111010  0x3A  :
 59   111011  0x3B  ;
 60   111100  0x3C  <
 61   111101  0x3D  =
 62   111110  0x3E  >
 63   111111  0x3F  ?
 64  1000000  0x40  @
 65  1000001  0x41  A
 66  1000010  0x42  B
 67  1000011  0x43  C
 68  1000100  0x44  D
 69  1000101  0x45  E
 70  1000110  0x46  F
 71  1000111  0x47  G
 72  1001000  0x48  H
 73  1001001  0x49  I
 74  1001010  0x4A  J
 75  1001011  0x4B  K
 76  1001100  0x4C  L
 77  1001101  0x4D  M
 78  1001110  0x4E  N
 79  1001111  0x4F  O
 80  1010000  0x50  P
 81  1010001  0x51  Q
 82  1010010  0x52  R
 83  1010011  0x53  S
 84  1010100  0x54  T
 85  1010101  0x55  U
 86  1010110  0x56  V
 87  1010111  0x57  W
 88  1011000  0x58  X
 89  1011001  0x59  Y
 90  1011010  0x5A  Z
 91  1011011  0x5B  [
 92  1011100  0x5C  \
 93  1011101  0x5D  ]
 94  1011110  0x5E  ^
 95  1011111  0x5F  _
 96  1100000  0x60  `
 97  1100001  0x61  a
 98  1100010  0x62  b
 99  1100011  0x63  c
100  1100100  0x64  d
101  1100101  0x65  e
102  1100110  0x66  f
103  1100111  0x67  g
104  1101000  0x68  h
105  1101001  0x69  i
106  1101010  0x6A  j
107  1101011  0x6B  k
108  1101100  0x6C  l
109  1101101  0x6D  m
110  1101110  0x6E  n
111  1101111  0x6F  o
112  1110000  0x70  p
113  1110001  0x71  q
114  1110010  0x72  r
115  1110011  0x73  s
116  1110100  0x74  t
117  1110101  0x75  u
118  1110110  0x76  v
119  1110111  0x77  w
120  1111000  0x78  x
121  1111001  0x79  y
122  1111010  0x7A  z
123  1111011  0x7B  {
124  1111100  0x7C  |
125  1111101  0x7D  }
126  1111110  0x7E  ~

Oto skrypt za pomocą którego powstała ta tabela:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

my $separator = ' 'x4;

my $format = join(' 'x4, qw(%3s %7s %4s %s)) . "\n";

printf $format, 'dec', 'bin', 'hex', 'char';
print '.'x38 . "\n";

foreach my $num (32..126) {

  printf $format,
    $num,
    sprintf('%b', $num),
    sprintf('0x%X', $num),
    $num == 32 ? '" " (space)' : chr($num),
    ;

}

Tematy pokrewne

Inne artykuły