Skrót TIMTOWTDI

W świecie języka programowania Perl istnieje skrót TIMTOWTDI (wymawiane "Tim тоуди"). Ten skrót oznacza wyrażenie "There' s more than one way to do it" — "Istnieje więcej niż jeden sposób, aby to zrobić".

Idea, która zawarta jest w tej frazy polega na tym, że język Perl usług różne narzędzia, z których można korzystać. W niektórych sytuacjach lepiej rozwiązać zadanie jednym sposobem, przy innych warunkach w inny sposób będą korzystne.

Istnieje bardzo wiele różnych czynników. Czasami po prostu trzeba szybko napisać kod. Czasem trzeba zrobić kod, który będzie po prostu utrzymywać się w ciągu wielu lat. Czasem trzeba zrobić kod który działa szybko. Czasami ważne jest, aby zrobić super niezawodny kod, który bierze pod uwagę wszystkie szczegóły, a czasem potrzebny jest kod, który będzie w stanie poradzić sobie tylko z niektórymi sytuacjami.

Wiele warunki są w konflikcie z innymi. Idea języka polega na tym, że Perl daje programiście możliwość samemu zdecydować, jakimi środkami i jak on będzie rozwiązać zadanie.

Idea ta mówi o tym, że w różnych sytuacjach różne rozwiązania są najlepsze. Ale tu zupełnie nie myśli że zawsze jedno i to samo zadanie trzeba rozwiązać jakoś inaczej. Nie, te same zadania w tych samych warunkach, które trzeba rozwiązać tak samo, ale te same zadania w różnych warunkach można rozwiązywać na różne sposoby.

Inne artykuły