Mange måder, hvordan at gøre den tilvækst

Hvordan du kan øge værdien af en variabel ved en?

Umiddelbart kommer til at tænke er to muligheder:

 • at bruge increment operator ++
 • operatøren += for at tilføje en til en variabel

Men andre end disse to oplagte måder, det er muligt at komme op med en masse andre muligheder.

På siden http://paris.mongueurs.net/aplusplus.html  udgivet 309 (!!!) måder, hvordan at gøre det i en variabel $A har en værdi enhed.

Denne side indeholder alle disse muligheder, med mulighed for at køre dem i browseren. Det viste sig, at ikke alle de muligheder, der arbejder.

 • Nogle valg tilføj til variabel er ikke én, men lidt forskellige tal. For eksempel, 97, 116
 • Nogle er helt klart en vittighed — 35.
 • Nogle har bare ikke arbejde — 45
 • Der er muligheder for at arbejde på nogle Perl versioner og ikke arbejde for andre. 298 kører på 5,8, men kører ikke på 5,30

Nogle virker ikke i browseren på grund af de begrænsninger af tjenesten https://PerlBanjo.com : (koden for tjenesten ikke har adgang til Internettet, og det er ikke muligt at installere ekstra moduler).

Men mange af de eksempler, der er arbejde, og der er nogle absolutte mesterværker, for eksempel:

 • 43 plus plus A;
 • 68 use less
 • 69 more.pm
 • 78 dollar A plusplus;
 • 83 obfuscated
 • 142 qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq
 • 144 keyword only
 • 184 A++
 • 225 vertical
 • 273 (((((((((())))))))))
 • 300 "assembly language"

Nedenfor er en komplet liste af alle opfindelser, hvordan du tilføjer en til det nummer.

1

Forfatter: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A++;

print $A;

2

Forfatter: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += 1;

print $A;

3

Forfatter: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = $A + 1;

print $A;

4

Forfatter: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = eval { $A + 1 };

print $A;

5

Forfatter: Moun's

Dato: 1999-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A =~ s/^(.*)$/local($\)=1; join "", reverse map
        {((($\==0)&&($_))||($\=0)||($_!=9)&&(($_+1)))||(($\=1)&&(0))}
        reverse grep \/\d\/, split \/(\d)\/, "$1"/e;

print $A;

6

Forfatter: Moun's

Dato: 1999-12-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = ($A*$A-1)/($A-1);

print $A;

7

Forfatter: Moun's

▶ Run
#!/usr/bin/perl

do{s/^(\d+)/'\'x$1.".\(${\(++$*)}."/e}
    while(s/\(\*.\.*\()(\d*)/$1.${\($*=$2*length$1)}/e);

print $A;

8

Forfatter: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=$A>>31|~$A>>31;

print $A;

9

Forfatter: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=3>>2|1<<0;

print $A;

10

Forfatter: BooK 

Dato: 1999-11-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=0<<1|2<<3>>4;

print $A;

11

Forfatter: BooK 

Dato: 1999-11-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/($A)/$1+1/e;

print $A;

12

Forfatter: BooK 

Dato: 1999-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/$A/$A+1/e;

print $A;

13

Forfatter: BooK 

Dato: 1999-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/$A/++$A/e;

print $A;

14

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-02-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=@{[$A]};

print $A;

15

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-02-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=do{qq{@{[cos$A!=$A]}}};

print $A;

16

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-03-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A =~ s/(-)?(\d+(?:\.\d*)?)/ $1.($2+($1?-1:1))/e;

print $A;

17

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-03-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/(-)?(\d+(?:\.\d*)?)/"$1 1+"x$2.'1'/egoisme;

print $A;

18

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-03-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=1;

print $A;

19

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-03-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/(-)?(\d+(?:\.\d*)?)/#les filles c'est des cloches (Souchon)
           "$1 1+"x$2.'1'/sexisme;

print $A;

20

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-04-01

▶ Run
#!/usr/bin/perl

A:goto(A)if$A!=$A+++1;

print $A;

21

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-04-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = do{ while(1&$A){$A>>=1} continue{++$AA} ($A|1)<<$AA};

print $A;

22

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-04-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = $A{$A} ? &{$A{$A}}($A) : &{$A{$A} = sub{1+shift}} ($A);

print $A;

23

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-04-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = do{$_=!$_;$_<<=1 while($A&$_<<1<=$A);
($A&$_|1) + ($A&$_&&$A&~$_|1||$A&~$_)};

print $A;

24

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=1/$A*(reverse map{$A+=$_}(1..$A,$A=0))[0];

print $A;

25

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${ '`' | '!' } -= $#$ + ${""} - ${''};

print $A;

26

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$ {'`'| '!'}-=-- +$#$+ $ { ""}- --$ { ''};

print $A;

27

Forfatter: Stéphane + BooK

Dato: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${'@'|'!'&~'"'}-=$#$+${""}-${''};

print $A;

28

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-04-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${"A\0comme quoi perl n'ignore pas partout les \0"}++;

print $A;

29

Forfatter: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=scalar@{[eval'0,'x$A.0]};

print $A;

30

Forfatter: BooK 

Dato: 1999-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=eval q.@{[.."0,"x$A.qq|0]}|;

print $A;

31

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=($A='$A'.'$A'x$A)=~s/\$A/=/g;

print $A;

32

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-03-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=@{[($A)x$A,$A]};

print $A;

33

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-03-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~s/([0-8]?9*)$/$1+1/e;

print $A;

34

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Cobol;
PROCEDURE DIVISION
ADD 1 TO A GIVING B
MOVE B TO A;

print $A;

35

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-04-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use AI;
Increment variable A value by 1 # $A++

print $A;

36

Forfatter: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*A=\($A+1);

print $A;

37

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=$A/$A;

print $A;

38

Forfatter: Moun's

Dato: 2000-04-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=($A)?($A/$A):(1);

print $A;

39

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-04-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

1?$A+=.5:$A+=.5;

print $A;

40

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-04-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = @{[0..$A]};

print $A;

41

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-05-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

foreach(qw{36 29 -22 0}){$A{A}.=chr($A{AA}+=$_)}eval$A{A};

print $A;

42

Forfatter: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${*A{SCALAR}}++;

print $A;

43

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-05-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub plus {\(${$_[0]}+=.5)}
plus plus A;

print $A;

44

Forfatter: D0vid

Dato: 2000-05-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

qq{D@{[$a++]}vid} # heuh, ça fait quoi au juste ?;

print $A;

45

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-06-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

/${1}def/#{def}def/;{/A}def/++{add}def/A 1 def
; $ A ++ # % Mon imprimante, elle sait compter;

print $A;

46

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-06-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

qq$@{[\$A++]}$;

print $A;

47

Forfatter: Alain Tesio

Dato: 2000-08-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

while ($Z!=1) { $Z+=(1-$Z)/2; $A+=1-$Z };

print $A;

48

Forfatter: Robin

Dato: 2000-07-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${uc((**{PACKAGE}=~/(.)/g)[1])}++;

print $A;

49

Forfatter: Robin

Dato: 2000-07-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${*A{join'',(split /(A)/,'RASCAL')[-3,1,-1,3,0]}}++;

print $A;

50

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-07-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join'', q"$_=0;sub A{ ++$b; ++$c}" =~ m/(?:\s|^)(\S)\S*/g;

print $A;

51

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-01

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A -= system malfunction;

print $A;

52

Forfatter: Eric

Dato: 2000-08-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Filter::cpp;
#define INCREMENT 1
$A += INCREMENT;

print $A;

53

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-08-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = split/AA/,'A'.'AA'x$A;

print $A;

54

Forfatter: Stéphane

▶ Run
#!/usr/bin/perl

@_ = grep { (0 x $_) !~ m/^(..+)(?:\1)+$/ && $_ } 0 .. 666 ;
${chr eval eval "'0x'. $_[$_[$_[4]-$_[0]]]"}++;

print $A;

55

Forfatter: Artur

▶ Run
#!/usr/bin/perl

@b = split "", unpack "b*",(pack "l",$A);
foreach(@b){$_=$_?0:1;last if($_)};
$A = unpack "l", pack "b*",(join "",@b);

print $A;

56

Forfatter: David Rigaudiere

Dato: 2000-08-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += print '';

print $A;

57

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

tie $A, A; print $A;
package A;
sub TIESCALAR { my $A; bless \$A, shift}
sub FETCH { shift; ++$${shift}};

print $A;

58

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !!/_/ || m|_/\_|m || !!\_;

print $A;

59

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !!/_/ || m|/\|m || !!\_;

print $A;

60

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !!/_/ || m|/\|m | | !!\_;

print $A;

61

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${ eval v65 }++;

print $A;

62

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval eval join '.', map { ord } split '', '$A++';

print $A;

63

Forfatter: Stéphane

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${($a = [ { un => 1, 'A' => 2 }, 1, A ])->{A}} += $a->{un};

print $A;

64

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Symbol; $*{$a = ${+gensym}}{SCALAR} = 'A'; ${$*{$a}{SCALAR}}++;

print $A;

65

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-09-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

q = 0 #=;sub A{$A};$
A = 1 + A;

print $A;

66

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-09-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

( # ) VARIABLE A 0 A ! : $A++; A @ 1+ A ! ; : :-) ; : ); :-) ;
);
$A++;

print $A;

67

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-09-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

; q
(setq A (if (boundp 'A) (+ 1 A) 1) ) ; $A++;

print $A;

68

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-08-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use less $A++;

print $A;

69

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-09-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

BEGIN { $INC{'more.pm'}++ }
use more $A++;

print $A;

70

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-09-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use 5.6;
'obfuscation'=~m/(.{2,}?)(?{$a.=$1;})$/;
${eval sprintf"v%1.1f",scalar split'',$a}++;

print $A;

71

Forfatter: Julien Bordet

Dato: 2000-09-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*B = *A; $B += !defined($C);

print $A;

72

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-09-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

s]]aAaa]|s~a~A^e~e|s}aa}BC^ih}e|eval;

print $A;

73

Forfatter: David Landgren 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=-d'/';

print $A;

74

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-09-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub AUTOLOAD {*A=*AUTOLOAD;*$A=sub{substr($A,1+rindex($A,q(_)))+1};&$A;}
$A = &{"_$A"};

print $A;

75

Forfatter: Kai

Dato: 2000-09-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

map{$_++}$A;

print $A;

76

Forfatter: BooK 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

%_=('m/X**/','\?. ','for a{}','\s.\s'=>'m/{3}/','\?.\*'=>'1',$"
=''=>'k if exists$K'=>'.Y');for(sort+keys%_){eval;$@=~/$_{$_}/;
push@_,substr($&,-2,1)};eval"@_";

print $A;

77

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-10-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$__ = ($_) = qr|(\ua)| =~ qr|(a)|i; $$_+=$__;

print $A;

78

Forfatter: Kai

Dato: 2000-10-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

package plusplus;
sub AUTOLOAD{${(caller(0))[3]}=~/$_[0]::(.*)$/;$1.'++'}
package main;
sub dollar{eval'$'.shift;}
dollar A plusplus;

print $A;

79

Forfatter: Stéphane

Dato: 2000-10-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${ chr split '', $_ =
 '____/\____||!
             / \Q
$ Dirac ** 2+| |
$ Chomsky**2 \ /'
} += eval $_;

print $A;

80

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-10-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=\$A/bless\$A||/\A/;

print $A;

81

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-10-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=\$A//\A//bless\$A;

print $A;

82

Forfatter: Julien Bordet

Dato: 2000-10-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval pack("C4", <DATA> =~ m#(\d{2})#g);
__DATA__
36654343;

print $A;

83

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-10-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

BEGIN { local$B=join'',map{chr}sub{((shift)**($_=(shift)))*
    ($_**$_)}->((1<<2)+1=>1<<1),sub{(shift)*(shift) }->
    (3=>(1<<5)+5),sub{(($0=shift)**($0))*(($O=shift)**(
    $O))}->(2=>3),sub{map{$__+=1<<$_}@_;$__}->((reverse
    4..6),2=>0);(substr($B,3,0)=substr($B,1,1)=>substr(
    $B,-1,0)=chr(ord(substr($B,-1))-1))=>((substr($B,1,
    0)=>substr($B,6,0))=(split//=>q(aa)))=>((substr($B,
    6,1)=>substr($B,7,1))=(substr($B,7,1)=>substr($B,1,
    1)))=>$B.='*';eval uc reverse(join(q(=)=>reverse($B
    ) =>join(q(_)=>substr(substr($B=>-2)=>0=>1)=>substr
    ($B,-1))));}sub _A{$_A=~tr(-,[0-9]&(%{}))()cd;$_A+1
}
$A = &{"_$A"};

print $A;

84

Forfatter: David Landgren 

▶ Run
#!/usr/bin/perl

{my @r = sort {$A+=(my$r=$a<=>$b);$r} map {hex} unpack'a2'x
 (length(q(2a4c4760020d2d440258420e4b4614045f112d30070b363218))>>1),
 '1f5d200f4e02590816402a31214a18321b292c515e4e2f3a47';};

print $A;

85

Forfatter: Jean

Dato: 2000-10-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for($A^=$B=1;!($A&$B);$A^=$B<<=1){};

print $A;

86

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-10-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A^=$B=1;while(!($A&$B)){$A^=$B<<=1};

print $A;

87

Forfatter: Jean

Dato: 2000-11-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

($A=sprintf "0b0%b", $A)=~s/0(1*)$/"1".(0 x length($1))/e;$A=oct($A);

print $A;

88

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-11-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = do {local $_ = sub{(scalar(@{[[q(\x00)], (q(\x00))x abs($_[0])]}) *
(($_[0]<=>0)?($_[0]<=>0):1))}; &$_($A)<0?&$_($A) + 2:&$_($A)};

print $A;

89

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-11-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

&{$_=sub{$A+=$^W}};

print $A;

90

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-11-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join'',sort{ord($a)|(8&ord$a)<<3<=>ord($b)|(8&ord$b)<<3}qw/+ A + $/;

print $A;

91

Forfatter: David Rigaudiere

Dato: 2000-11-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$;=[];ref$;=~/^(.)/;$$1+=!$|;

print $A;

92

Forfatter: Maddingue

Dato: 2000-11-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${substr(++($b='Z'),0,1)}++;

print $A;

93

Forfatter: Jean

Dato: 2000-11-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Math::Complex;
$A -= exp(i * pi);

print $A;

94

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A -= fork ? die : wait ? wait : die;

print $A;

95

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = (($A<<1)+(1<<1))>>1;

print $A;

96

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $B = $A+1;do {$A+=int(rand()*(1<<9))-(1<<8)} until $A==$B;

print $A;

97

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += 1e-6 for 1..1e6;

print $A;

98

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-12-02

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = do 'A'if open A,'>A'and print A"$A+unlink'A'"and close A;

print $A;

99

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-12-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = sub { $_[0]+$_[1]||1 }->(sub {my $A = shift;$A = sqrt $A for
(1..1e6);($A,(shift))}->(abs $A,$A));

print $A;

100

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2000-12-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = length " @{[do{$\" = '';(1)x$A}]}";

print $A;

101

Forfatter: Xavier Canehan

Dato: 2000-12-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=sub{open($A,'>-');fileno $A}->();

print $A;

102

Forfatter: BooK 

Dato: 2000-12-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += fileno STDOUT;

print $A;

103

Forfatter: Philippe Bricout 

Dato: 2000-12-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = substr($A,0,1) eq '-'?'-'.length(substr('-' x substr($A,1), 1)) :
length('-'.'-' x $A) ;

print $A;

104

Forfatter: Philippe Bricout 

Dato: 2000-12-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = 2*(-0.5+($A==abs $A)) * push @_, ((2*($A!=abs $A))..abs $A);

print $A;

105

Forfatter: Philippe Bricout 

Dato: 2000-12-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = ($A<<(--($_=2**$A)/oct'0'.'b'.'0'.'1'x$A))
  -(($A<<0)-($_=2**$A)/oct'0'.'b'.'1'.'0'x$A);

print $A;

106

Forfatter: Philippe Bricout 

Dato: 2000-12-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = ($A,++$A,$A++,--$A,$A)[rand(5)];

print $A;

107

Forfatter: arhuman

Dato: 2001-02-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += do { reset " " };

print $A;

108

Forfatter: arhuman

Dato: 2001-02-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my %un;bless \%un,1; $A+=ref \%un;

print $A;

109

Forfatter: [beatnik]

Dato: 2001-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ord("1")-48;

print $A;

110

Forfatter: [beatnik]

Dato: 2001-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += $A**0;

print $A;

111

Forfatter: [beatnik]

Dato: 2001-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A -= -1;

print $A;

112

Forfatter: François Désarménien

Dato: 2001-07-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += 42 == 42;

print $A;

113

Forfatter: Stéphane

Dato: 2001-09-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${<@ >|< !>&~< ">}++;

print $A;

114

Forfatter: Init64

Dato: 2001-09-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=(~$A^$A)>>((log((~$A|$A)+1)/log(2)-1));

print $A;

115

Forfatter: Stéphane

Dato: 2001-09-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

`echo 1 >1`;open 1,1; $A += chomp ($a = <1>);

print $A;

116

Forfatter: Jérôme Abela

Dato: 2001-09-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$iter = 1000000;
for($n=0 ; $n<$iter ; $n++) {
 $sum += rand(2);
}
$A += $sum/$iter;

print $A;

117

Forfatter: Jérôme Abela

Dato: 2001-09-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A_original = $A;
while($A != $A_original+1) {};

print $A;

118

Forfatter: Stéphane

Dato: 2001-09-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += japh =~ japh;

print $A;

119

Forfatter: Stéphane

Dato: 2001-09-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += qr|japh| =~ ':';

print $A;

120

Forfatter: Stéphane

Dato: 2001-09-20

▶ Run
#!/usr/bin/perl

perl -we 'use strict; our $A += qr|japh| =~ ":"; print $A';

print $A;

121

Forfatter: Stéphane

Dato: 2001-09-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval qq|\$@{ [(join( "\0",qw( Abbot Abbey Amen ))=~
        m/^([^\0]*)[^\0]*(\0\1[^\0]*)*$/)[0]]}++|;

print $A;

122

Forfatter: Eric

Dato: 2001-09-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use MIME::Base64;
$A += decode_base64("MQ==");

print $A;

123

Forfatter: François Désarménien

Dato: 2001-10-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*Z=*A;
$Z++;

print $A;

124

Forfatter: Stéphane

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += VIM::Windows();

print $A;

125

Forfatter: Stéphane

Dato: 2001-11-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

package Aplus;
use Filter::Simple sub { s/A\+/\$A++/ };
BEGIN { $INC{'Aplus.pm'}++; }
use Aplus;
A+;

print $A;

126

Forfatter: Stéphane

Dato: 2001-11-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

package Aplus;
use Filter::Simple sub { s/\./a/g };
BEGIN { $INC{'Aplus.pm'}++; }
use Aplus;
sub . { @. = shift =~ m/(.)/g; sc.l.r @. } $A+= (. .l.p.ge) - . w.n.doo
# NB: la variable intermédiaire @a est nécessaire!;

print $A;

127

Forfatter: BooK 

Dato: 2001-11-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${substr(\substr($$,0,0),2,1)}++;

print $A;

128

Forfatter: Wesley

Dato: 2002-01-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += +$A-- -$A++ +$A-- -++$A;

print $A;

129

Forfatter: Olivier Poitrey

Dato: 2002-01-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use overload '--'=>sub{++${$_[0]}}, '""'=>sub{${$_[0]}};
$A = bless(\($B=$A));
$A--;

print $A;

130

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-01-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$ a { 1 } = 1; $A +=eval "$ a { 1 }"; $a=1; $A += eval "$ a { 1 }";

print $A;

131

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-01-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$SIG{__DIE__} = sub { &${'A--'}; exit};
${"A--"} = sub "A++" { $A++ }; &{'A++'};

print $A;

132

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-01-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval '$' . prototype sub (A++) {};

print $A;

133

Forfatter: BooK 

Dato: 2002-02-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=(map{$s+=2*$_/$A;$s}1..$A)[-1];

print $A;

134

Forfatter: BooK 

Dato: 2002-02-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_=$?x$A;s/./$'&&$'/g;$A=y///c/$A;

print $A;

135

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-04-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

@x=(4,2,1);
eval('$'.pack"c3",sprintf("0%o"x4,@x[2..2*2,2]),($x[0]*10+$x[1]+1)x2);

print $A;

136

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-04-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$x=sub{$b.=!length($b)?'$':'A'if (length($b)<2);($b.='+')
    if (length($b)>=2);++$i<3 and &$x;return($b)};
eval(&$x);

print $A;

137

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ( (213*417) =~ m/(.)$/ );

print $A;

138

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=int(join("", reverse map {if($f){$_}elsif($_<9){$f=1;$_+1}else{0}}
(reverse(split(//,$A)),0) ));

print $A;

139

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-17

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for( @l=(reverse(split(//,$A)),0) )
{
  $_++;
  last if($_<=9);
  $_=0;
}
$A=int(join("",reverse @l));

print $A;

140

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-04-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

map {if ($A){$i=$_ eq (pack
"C",(1<<5)+(1<<1)+1)?$i+int(log($A)/log(0xA))+1:$i+1;($_ eq (pack
"C",(1<<5)+(1<<1)+1)) and $A=$i/(int(log($A)/log(1+(1<<3)+1))+1)}
else{$A=1}}split(//,("$A"x$A).pack "C",(1<<5)+(1<<1)+1);

print $A;

141

Forfatter: Mtv Europe

Dato: 2002-04-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

!$A+++!q!+++A$!;

print $A;

142

Forfatter: Mtv Europe

Dato: 2002-04-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

y zzzcd x
s vv chr length q qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq ve x
s vv chr length q qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq ve x
s vv chr length q
qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq ve x
s vv chr length q qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaq ve x
eval;

print $A;

143

Forfatter: Mtv Europe

Dato: 2002-04-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

y ccccd x
s vvchr length q qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqve x
s vvucve x s vvuc ave x
s vvchr length q qaaaaaaqx length q qaaaaaaqve x eval;

print $A;

144

Forfatter: Mtv Europe

Dato: 2002-04-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

y ccccd x s vvchr oct oct ord uc ave x s vvucve le
s vvuc ave x s vvchr oct oct oct ord uc bve x eval;

print $A;

145

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A= $i.reverse(join("",map {!$b and $b=$i=!$b!=$i;$i=!!int(($_+=($i
or ""))/0xA);$_%=012} split(//,reverse($A))));

print $A;

146

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=(split//,(localtime)[(gmtime)-(1<<2)])[$today];

print $A;

147

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += length length length $A;

print $A;

148

Forfatter: Olivier "Init64" Matt

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${eval("uc substr reverse (scalar 'really fun'),7,1")}=~s/^(.*)$/$1+1/e;

print $A;

149

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Inline Befunge => "q+1;sulpa:;";
$A=aplus($A);

print $A;

150

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=chdir('/');

print $A;

151

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Date::Manip;
use POSIX qw(strftime);
$A = UnixDate(DateCalc(strftime("%Y%m%d%H:%M:%S",gmtime($A)),1).' GMT',"%s");

print $A;

152

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval{die(($A+1)."\n")};
$A=int($@);

print $A;

153

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

open(FILE, "expr $A + 1|" );
$A = int(<FILE>);
close(FILE);

print $A;

154

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=index(('X'x$A).'Xx','x');

print $A;

155

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = log(exp($A)*exp(1));

print $A;

156

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use DBI;
$r=DBI->connect("dbi:Pg:dbname=base", "login", "passwd")
   ->prepare("select ?+1");
$r->execute($A);
$A=$r->fetchrow_array();

print $A;

157

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$t=time();
sleep $A+1;
$A=time()-$t;

print $A;

158

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=(stat('/'))[1]/2;

print $A;

159

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-04-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use XML::LibXML;
use XML::LibXSLT;
$parser=XML::LibXML->new();
$style_doc=$parser->parse_string(
'<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="html"/><xsl:template match="t"><xsl:value-of select="@a+1"/>
</xsl:template></xsl:stylesheet>');
$stylesheet = XML::LibXSLT->new()->parse_stylesheet($style_doc);
$A=int($stylesheet->output_string($stylesheet->transform(
$parser->parse_string("<t a=\"$A\"/>"))));

print $A;

160

Forfatter: Maddingue

Dato: 2002-04-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

map{s,plus,++,,s,^,\$,}$_="A plus";eval;

print $A;

161

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-04-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

pipe(LIT_P,ECRIT_F);
pipe(LIT_F,ECRIT_P);
local($fh)=select ECRIT_F; $|=1;select $fh;
local($fh)=select ECRIT_P; $|=1;select $fh;
if ($pid = fork) {
  close LIT_P;close ECRIT_P;
  print ECRIT_F "$A\n";
  chomp($A=<LIT_F>);
  close LIT_F;close ECRIT_F;
  waitpid($pid,0);
}
else {
  die "Pas moyen : $!" unless defined $pid;
  close LIT_F;close ECRIT_F;;
  chomp($B=<LIT_P>);
  $B+=int(log(2.718282));
  print ECRIT_P "$B\n";
  close LIT_P;close ECRIT_P;
  exit;
};

print $A;

162

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for (@b=split(//,unpack ("B32", pack("N",$A))) and $i=@b;$b[--$i] or
!($b[$i]=1) or !($A=unpack("N",pack("B32",join("",@b))));$b[$i]=0) {};

print $A;

163

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

''=~('('.'?'
      .'{'.(          '`'|'%').("\["^
    '-').('`'|        '!').('`'|',').'"'
 .'\\'.'$'. ("\`"^       '!').('{'^'[')."\+".
'+'.';'.('!'^('+')).      '"'.'}'.')');$:=('.')^
'~';$~='@'|'(';$^=')'     ^'[';$/='`'|'.';$_='('^
 '}';$,='`'|"\!";$\=    ')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|
    '(';$^=')'^'['   ;$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'
   |'!';$\=(')')^   '}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'
   ^'[';$/='`'|'.'  ;$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^"\}";
  $:='.'^"\~";$~=  '@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_="\("^
  '}';$,='`'|'!'; $\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^
  '[';$/='`'|'.' ;$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'^
  '~';$~='@'|'(' ;$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,="\`"|
  '!';$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.'
  ;$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=
   ')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'
   ^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!'
   ;$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_=
    '('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'
    ^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!';$\=')'^"\}";$:= '.'
     ^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$, =((
     '`'))|'!';$\=')'^'}';$:='.'^'~';$~=('@')| "\(";$^= ')'
      ^'[';$/='`'|'.';$_='('^'}';$,='`'|'!'; $\=')'^  '}'
       ;($:) ='.'^'~';$~='@'|'(';$^=')'^'['  ;$/='`'  |((
          '.'));$_='('^'}';$,='`'|"\!";  $\=')'^  '}'
          ;$:='.'^  '~';$~='@' |"\(";   $^=')'  ^+
          '[';$/=   '`'|'.';  $_='('   ^"\}"; $,
          =('`')|   "\!";$\=  "\)"^    "\}"; (
          ($:))=   '.'^'~';  ($~)     ='@'
          |"\(";   $^=(')')^  '[';     ($/)
          ='`'|   "\.";$_=  '('^     '}';
          ($,)=   '`'|'!'   ;$\=     ')'^
          '}';   $:='.'    ^'~'     ;$~=
          '@'|   '('     ;$^=     ')'^
          '[';   $/=     '`'     |((
          '.'    ));    $_=      '('
          ^((     '}'   ));      $,=
          '`'     |((  '!'       ))
          ;(       ($\))=        ((
          ((       ')'))        ))
          ^+       "\}";$:=       ((
          '.'      ))^+ "\~";      $~
         =((      '@'))| '(';      $^=
         ')'^     "\[";$/=  '`'     |'.'
        ;($_)=                ('(')^
       "\}";$,=                '`'|'!';

print $A;

164

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ((localtime)[2]-(gmtime)[2])/2;

print $A;

165

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += (localtime)[2]-(gmtime)[2];

print $A;

166

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Fcntl;
$A += F_GETFD;

print $A;

167

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Text::Abbrev;
%operations = abbrev qw( plus addition plusplus A );
$A += grep { /n$/ } values %operations;

print $A;

168

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Symbol::Approx::Sub;
sub aplusplus { $A++ }
&aplus;

print $A;

169

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use POSIX;
$A += &ENOMEM - &EAGAIN;

print $A;

170

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub A {$A[$A]=$A;(!$A and $A=!$A) or (($A-=$A/$A) and A and $A=@A)};A;

print $A;

171

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-04-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

#define $ /* Money for nothing */
$ A++;

print $A;

172

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-05-01

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = $A++ ? $A++ : $A++;

print $A;

173

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-05-16

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !('_'| !'_') # where !(A|!A) == 1;

print $A;

174

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

rmdir rand($A);
$A += $!/2;

print $A;

175

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += open(F,">/dev/null");
close(F);

print $A;

176

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for($a=0;$a<=$A;$a++){}
$A=$a;

print $A;

177

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use LWP::UserAgent;
$c = ( LWP::UserAgent->new()->simple_request(HTTP::Request->new(GET=>
   'http://paris.mongueurs.net/aplusplus.html'))->content() =~ m:^(.*)</pre></td>:m )[0];
eval $c;

print $A;

178

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += int(rand(1)+1);

print $A;

179

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub A
{
  my ($A,@A) = @_;
  if  ( !defined($A[$A]) ) { ( 1, @A ); }
  elsif( ++$A[$A] > 9 )   { $A[$A] = 0; A($A-1,@A); }
  else           { @A }
}
$A=join"",A(-1,($A=~/(.)/g));

print $A;

180

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sprintf "%${A}.0f %n", $A, $A;

print $A;

181

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = length sprintf "%${A}.0f ", $A;

print $A;

182

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-05-23

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = ( $A =~ m/(.*)/g )[0] + 1;

print $A;

183

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-05-28

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Inline::Files; open A,'>'; ++$A; eval <A>;

print $A;

184

Forfatter: Maddingue

Dato: 2002-05-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval((map{s/^./\$/,s/ //g;$_}(split"$/",<<'')[-1])[0]);
   A
  A A    +    +
  A  A    +    +
 AAAAAAA  +++++++ +++++++
 A    A   +    +
A     A  +    +;

print $A;

185

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-05-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$x=sub{if (wantarray()){(pack "c",${($_=&$x)}+5)}else{pack "c",$=+1}};
$A =${($_=&$x)}/$=+${(@_=&$x)[0]};

print $A;

186

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-05-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

while (1) {
 pipe(LIT_P,ECRIT_F);pipe(LIT_F,ECRIT_P);
 local($fh)=select ECRIT_F; $|=1;select $fh;
 local($fh)=select ECRIT_P; $|=1;select $fh;
 if ($pid = fork){
  close LIT_P;close ECRIT_P;
  print ECRIT_F ($A--,"\n");
  chomp($I=<LIT_F>);
  $X+=!!$I;
  close LIT_F;close ECRIT_F;
  waitpid($pid,0);
  ($I<0) and $A=$X and last;
 } else {
  die "Pas moyen : $!" unless defined $pid;
  close LIT_F;close ECRIT_F;;
  chomp($B=<LIT_P>);
  (print ECRIT_P ($B,"\n"));
  close LIT_P;close ECRIT_P;
  exit;
 }
};

print $A;

187

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-05-31

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_=sub{$~=$|++?$|:${chr($=+=5)}};${chr($=)}=&$_+&$_;

print $A;

188

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_=sub {$| or ($|=1 and @_=(1,1,0,0,4,2,3,5));
    return (substr("000001",5-shift(@_)))};
${eval(pack "B24",eval(substr('.&$_'x8,1)))}++;

print $A;

189

Forfatter: François Désarménien

Dato: 2002-06-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Math::Trig;
$A-=cos(pi);

print $A;

190

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-06-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ('(A)' =~ m(\(A\)))[0] == ('(A)' =~ m((A)))[0];

print $A;

191

Dato: 2002-06-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ('(A)' =~ m|\(A\)|)[0] == ('(A)' =~ m|(A)|)[0];

print $A;

192

Forfatter: Jean Forget

Dato: 2002-06-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval v36.65.43.43;

print $A;

193

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-06-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use constant; my constant $A++;

print $A;

194

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-06-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub _ : lvalue { $A }; ++_();

print $A;

195

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-06-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Attribute::Handlers;
sub _ : ATTR(SCALAR) { ${$_[2]}++ }
my $A : _ ; $A;

print $A;

196

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-06-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Perl6::Currying;
sub add($a, $b) { $a + $b };
$incr = &add.prebind(a=>1);
$A = $incr->($A);

print $A;

197

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2002-06-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for ($adn = "ATCACAACATTGATTG";($i<length($adn)) or !($_=(pack "B32",$y))
or !eval();$y.=substr(unpack("B8",substr($adn,$i++,1)),5,2)) {};

print $A;

198

Forfatter: Maddingue

Dato: 2002-06-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_="+36+29-22=",s/\G([=+-])(\d*)/$==$1eq'='?$-:eval"$-$1$2",chr($-=$=)/ge,eval;

print $A;

199

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

#Fichier Makefile.PL
use ExtUtils::MakeMaker;
WriteMakefile( NAME => 'PlusPlus', VERSION_FROM => 'PlusPlus.pm');

#Fichier PlusPlus.pm
package PlusPlus;
require DynaLoader;
our @ISA = qw(DynaLoader);
our $VERSION = '0.01';
bootstrap PlusPlus $VERSION;
1;
__END__

/*Fichier PlusPlus.xs */
#include "EXTERN.h"
#include "perl.h"
#include "XSUB.h"
MODULE = PlusPlus PACKAGE = PlusPlus
int
plusplus(input)
    int   input
  CODE:
    RETVAL = input+1;
  OUTPUT:
    RETVAL

#Fichier test.pl
use PlusPlus;
$A = PlusPlus::plusplus( $A );

print $A;

200

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use IO::Socket;
use Sys::Hostname;
if( ! fork() )
{
  $t = ( $s = new IO::Socket::INET(PeerAddr=>hostname(),LocalPort=>8888,Listen=>1) )->accept();
  print $t ( <$t> +1)."\n";
  close $t; close $s;
  exit(0);
}
else
{
  sleep 1;
  $s = new IO::Socket::INET(PeerAddr=>hostname(),PeerPort=>8888);
  print $s "$A\n";
  $A = int(<$s>);
  close $s;
};

print $A;

201

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += "  1 jour mon prince viendra ... 1 jour on s'aimera ...  ";
# or
$A += "  1 day my prince will come... one day...  ";

print $A;

202

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=-(-1-$A);

print $A;

203

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = -$A;
$A--;
$A = -$A;

print $A;

204

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = 1 + $A;

print $A;

205

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

++$A;

print $A;

206

Forfatter: Philippe Bricout 

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

($A) = map {$A + $_} $A =~ /$A/;

print $A;

207

Forfatter: Philippe Bricout 

Dato: 2002-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = eval join '+', map {$_ * 10**$e + 0**$e++} reverse $A=~ m/./g;

print $A;

208

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-07-08

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += @{ [ ( @{ caller(-1) }, "$A++" ) ] };

print $A;

209

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Digest::MD5 qw(md5);
$A -= ( split( //, md5('Et un de plus pour la variable $A !...') ) )[3];
$A += ( split( //, md5('Et un de plus pour la variable $A !...') ) )[3*3];

print $A;

210

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use POSIX;
$A += int($POSIX::VERSION);

print $A;

211

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use URI::Escape;
$c = '%2525252524%2525252541%252525252B%252525252B';
while($c) { if( ($c=uri_unescape($c)) eq uri_escape($c) ) { eval $c; last; } };

print $A;

212

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use URI::Escape;
$c = '%2525252524%2525252541%252525252B%252525252B';
$c=uri_unescape($c) while($c ne uri_escape($c));
eval $c;

print $A;

213

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use URI::Escape;
eval uri_unescape('%24%41%2B%2B');

print $A;

214

Forfatter: Philippe Bricout 

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${(sort grep {/^\w/ && /\D/} keys %{(eval "(caller)[0]").'::'})[0]}++;

print $A;

215

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join "", sort { ($a,$b)=($b,$a); 1 } split(//,'+$A+');

print $A;

216

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval reverse '++A$';

print $A;

217

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ( map { tr/P/P/ } split(//,'Perl') )[0];

print $A;

218

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join '', grep { /[^ -#%-*,-\@B-~]/ } qw( 2 f $ a p p A 0 8 + - * = + 4 );

print $A;

219

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

%h = ( '$'=>'+', 'A'=>'A', 'a'=>'$', '+'=>'+' );
eval join '', values(%h);

print $A;

220

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

%h = qw(+ + $ A);
unshift @l, each(%h);
unshift @l, each(%h);
eval join "", @l;

print $A;

221

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += $A !~ santana;

print $A;

222

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += unshift @A, $A;

print $A;

223

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my %h=();
$A += !exists($h{$A});

print $A;

224

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A{$A}=\$A;${$A{$A}}++;

print $A;

225

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $c = '';
while( ($b = chr(rand(255)) ) ne '$' ){}; $c .= $b;
while( ($b = chr(rand(255)) ) ne 'A' ){}; $c .= $b;
while( ($b = chr(rand(255)) ) ne '+' ){}; $c .= $b;
while( ($b = chr(rand(255)) ) ne '+' ){}; $c .= $b;
eval $c;

print $A;

226

Forfatter: Sylvain Lhullier

Dato: 2002-07-15

▶ Run
#!/usr/bin/perl

s//$A++/e;

print $A;

227

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-07-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval "require 5.8" or $A+=($@ =~ m/\G.*?(\d+)/gc)[ ($] =~ m/(.)$/)[0] ];

print $A;

228

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-07-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use 5.008;
use Hash::Util lock_keys;
lock keys(%A);
lock_keys(%A);
eval '$A{$A}++' or eval '$' . ($@ =~ m/(.)/)[0] . '++';

print $A;

229

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-07-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use 5.008; sub A::AUTOLOAD : lvalue { $::A }; &{A::A}()+=1;

print $A;

230

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-07-22

▶ Run
#!/usr/bin/perl

( $B = ( $C ='$A--++') ) =~ s/ ./ $a=$&; ($& =~ m(\w)) ? "($a)" : "(\\$a)"  /gex;
eval join '', ( $C =~ m/$B/)[0..1,4..5];

print $A;

231

Forfatter: Rafael Garcia-Suarez

Dato: 2002-07-26

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub PUSHED { bless {} }
sub FILL { $x = readline $_[1]; defined $x ? $x + 1 : undef }
open FH, "<:scalar:via(main)", \"$A"; $A = <FH>; close FH;

print $A;

232

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-08-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Acme::Bleach;

print $A;

233

Forfatter: Jérôme Quelin 

Dato: 2002-08-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Acme::Morse;
.--.-..--..---.-.--..--.-..--..---.-.--.
..-..-..-.....-.--.-.-..--.-.-..--.---..
.-.-...;

print $A;

234

Forfatter: Didier Collin

Dato: 2002-08-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use LWP::UserAgent;
use HTTP::Request::Common;
$A += 9*9*5-new LWP::UserAgent->request(GET 'http://www.oiseaux.net/neant')->code;

print $A;

235

Forfatter: Court-Jus

Dato: 2002-09-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

while ($plop!=1) {$plop=int(rand(42));}
$A+=$plop;

print $A;

236

Forfatter: BooK 

Dato: 2002-09-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Memoize;
sub plusplus { $_[0]++ }
memoize('plusplus');
plusplus( $A );

print $A;

237

Forfatter: Stéphane

Dato: 2002-09-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*A::import = sub { shift; eval shift }; $INC{'A.pm'}++; eval q|use A '$A++'|;

print $A;

238

Forfatter: Philippe Rimbault

Dato: 2002-10-28

▶ Run
#!/usr/bin/perl

for($A..$A+1){$A+=$_-$A};

print $A;

239

Forfatter: Philippe Bricout 

Dato: 2002-11-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

#--------Free incrementation voucher-----------8<----Cut Here-----------#
$                                    {
(                 '$'                 )
^                 'A'                 ^
(                 '='                 )
&                 '$'                 |
(                 'A'                 )
&                 '+'                 &
(                 '1'                 )
&                 ';'                 }
++                                   ;
#---Découper suivant les pointilles--->8---Bon d'augmentation gratuit---#;

print $A;

240

Forfatter: Simon Maréchal

Dato: 2002-11-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$B=1;while(($A& $B)==$B){$B=$B*2+1;}$A^=$B;

print $A;

241

Forfatter: Simon Maréchal

Dato: 2002-11-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

($d,$m,$f)=$A=~/^(.*?)([^9]?)(9*)$/;
$m||=0;
$f=~s/9/0/g;
$m=~tr/0-8/1-9/;
$A="$d$m$f";

print $A;

242

Dato: 2002-11-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval <<'';
$A++;

print $A;

243

Dato: 2002-11-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval '$A'. (<<""
$A++

=~ m|(\W+)|)[0];

print $A;

244

Dato: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use strict; my strict $A++;

print $A;

245

Dato: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my main $A++;

print $A;

246

Dato: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

%average::; print probably not my average $A++;

print $A;

247

Dato: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += nil +1 if nil;

print $A;

248

Dato: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !((false or true) != 0);

print $A;

249

Dato: 2002-11-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval( "A++") or (${"A++"}) = $@ =~ m/"(.*)"/; eval '$' . ${"A++"};

print $A;

250

Dato: 2002-12-01

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use less; $A +=require strict if useless; use if;

print $A;

251

Dato: 2002-12-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${'A.pm'}++; @INC =[ sub {$A++}] ; eval "require A";

print $A;

252

Forfatter: Julien Gilles

Dato: 2002-12-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = 2**32-~$A;

print $A;

253

Forfatter: Julien Gilles

Dato: 2002-12-12

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = 2**64-~$A;

print $A;

254

Dato: 2002-12-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$
B
=
\
$
A
;
$
A
=
$
$
B
+
1;

print $A;

255

Dato: 2003-01-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval join '', "\044", +::, A::, '+++$A::';

print $A;

256

Dato: 2003-01-10

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$ A+= .5=> .5>= .5;$ A+=(1 =>.5);

print $A;

257

Dato: 2003-01-31

▶ Run
#!/usr/bin/perl

perl -ce 'BEGIN { $A += $^C }';

print $A;

258

Forfatter: Sébastien Morin

Dato: 2003-02-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A -= $#{split(//, $A)};

print $A;

259

Dato: 2003-03-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub q() { 1 } ; $A += &q() + q();

print $A;

260

Forfatter: Robin Berjon

Dato: 2003-05-02

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Lingua::Romana::Perligata;
ao postincresce.;

print $A;

261

Forfatter: Robin Berjon

Dato: 2003-05-02

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use XML::SAX::ParserFactory;
XML::SAX::ParserFactory->parser(Handler=>bless\$A,A)->parse_string("<A/>");
sub A::end_element{${$_[0]}++};

print $A;

262

Forfatter: Nicholas Clark

Dato: 2003-05-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${chr($=+((ord($/))>>$$/$$))}++;

print $A;

263

Forfatter: Nicholas Clark

Dato: 2003-05-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${~$/&~$;&$^}++;

print $A;

264

Forfatter: Nicholas Clark

Dato: 2003-05-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

perl -le '${~$\&~$;&$^}++';

print $A;

265

Forfatter: Greg McCaroll

Dato: 2003-06-21

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$SIG{__WARN__} = sub {};
my @c = qw( $ B + = ; 1 );
my $p;
my $B;
do {
 $p='';
 $B=41;
 for(1..(int(rand(5))+4)) {
  $p.=$c[rand @c];
 }
 eval $p;
} until ($B == 42);
$p =~ s/B/A/g;
eval $p;

print "$p\n";

print $A;

266

Forfatter: Guillaume Rousse

Dato: 2003-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

urpmf --name -v -e '($a || ++$a) && 0';

print $A;

267

Forfatter: François Pons

Dato: 2003-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = (sub { push @_, -@_ })->(($A) x ($A));

print $A;

268

Forfatter: François Pons

Dato: 2003-06-24

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A = (sub { push @_, +@_ })->(($A) x ($A)) /2 + 1;

print $A;

269

Forfatter: Philippe Rimbault

Dato: 2003-11-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=`pidof init`;

print $A;

270

Forfatter: Philippe Rimbault

Dato: 2003-11-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=0 unless defined $A;
undef $/;
$_=`lynx -source http://www.google.com/search?q=1%2B$A`;
($A) = />1 \+ $A = (\d*)</;

print $A;

271

Forfatter: Philippe Rimbault

Dato: 2003-12-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$_=\1/\1;$A +=$_=~ s/(.*)(\.\d).*/($2>0?$1+1:$1+$A)/e;

print $A;

272

Forfatter: Philippe Rimbault

Dato: 2003-12-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$;=sub{
 sub _{
  $_[2]=substr($_[0],length($_[0])-1,1) + $_[1];
  if (length($_[2])>1 or length($_[0])>1){
   $_[2]= _(substr($_[0],0,length($_[0])-1),length($_[2])>1?substr($_[2],0,1):0)
   . substr($_[2],length($_[2])-1,1);
  }
  return ($_[2]);
 }
 $A=_($_[0],1);
};($A)->$;;

print $A;

273

Forfatter: Christophe Grosjean

Dato: 2004-01-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+= (((((((((())))))))))=([10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,FEU]);

print $A;

274

Dato: 2004-01-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${*{$main::{A}}{ref \$A}}++;

print $A;

275

Forfatter: Christophe Renard

Dato: 2004-01-19

▶ Run
#!/usr/bin/perl

package A;sub TIESCALAR(){bless[$_[1]],$_[0]}sub FETCH(){$_[0]->[0]+1}
package main; sub A {*a=*{$main::{$_[0]}};tie $a,$_[0],$a;}
A('A');

print $A;

276

Forfatter: Pied Axioplase

Dato: 2004-02-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use IO::Socket;
$A=aplusplus($A);

sub aplusplus{
    $Socket;
    $server="paris.mongueurs.net";
    $port="80";
    $a= &connect($Socket,$server,$port);
    $A= eval $a;
}

sub connect(){
    my($socket,$host,$port)=@_;
    my $time;
    my $reply,$title;
    $socket = IO::Socket::INET->new(PeerAddr =>$host,
            PeerPort => $port,
            Proto  => "tcp",
            Type   => SOCK_STREAM)
        or die "Couldn't connect to $host : $port\n";

    print $socket "GET /aplusplus.html\n";
    $reply = <$socket>;

    while($reply){
        $title=$reply if ($reply=~/<title>/i);
        $reply=<$socket>;

    }
    print $title;
    $title=~s#<.{5,6}>##g;
    $title=~s/(..)(..)/$2$1/;
    print $title;
    return $title;
};

print $A;

277

Forfatter: Olivier Mengué

Dato: 2004-02-05

▶ Run
#!/usr/bin/perl

eval pack('N', 608250667);

print $A;

278

Forfatter: Damien Krotkine

Dato: 2004-05-13

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=()=(0..$A);

print $A;

279

Forfatter: Rafael Garcia-Suarez

Dato: 2004-05-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A=~/(?{++$_})(?{$A=$^R})/;

print $A;

280

Dato: 2004-06-11

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${""}="Illegal seek::AUTOLOAD";
*${''} = sub { ${ (split //, "\U${ \__PACKAGE__ }")[1] }++ };
 -qq|| => { q|| } -key { };

print $A;

281

Forfatter: Philippe "BooK" Bruhat

Dato: 2004-06-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use LWP::Simple;
eval qq!@{[get("http://paris.mongueurs.net/aplusplus.html")=~/title>([^<]*)/g]}!;

print $A;

282

Forfatter: Olivier Mengué

Dato: 2004-10-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

echo +ACQ-A+-+- | perl -Mencoding=UTF-7;

print $A;

283

Forfatter: Philippe "BooK" Bruhat

Dato: 2004-10-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

;$A++; # 20g1+20p@;

print $A;

284

Forfatter: Philippe "BooK" Bruhat

Dato: 2004-10-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

# <@p11+1g11
$A++;

print $A;

285

Forfatter: Olivier Mengué

Dato: 2004-10-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Unicode::UCD 'charinfo';
my %ascii_by_name = map { charinfo($_)->{name} => $_ } (32..127);
eval join '', map { chr($ascii_by_name{$_}) } ('DOLLAR SIGN', 'LATIN CAPITAL LETTER A', ('PLUS SIGN') x 2);

print $A;

286

Forfatter: Andrew Savige

Dato: 2004-11-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A-=$----$----$----$----$----!$-;

print $A;

287

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2004-12-14

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Math::BaseCalc;
$_ = Math::BaseCalc->new(digits=>[split//,'A+$'])->to_base(58) and eval;

print $A;

288

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2005-01-27

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += $^R if "A BUG" =~ /^A(?{1}) (?:BUG(?{#32840}))?$/;

print $A;

289

Forfatter: Vincent Storez

Dato: 2005-05-25

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += ( $A =~ m+$A$+m );

print $A;

290

Forfatter: Gaal Yahas

Dato: 2005-06-04

▶ Run
#!/usr/bin/perl

our $A; $::(<A>)++;

print $A;

291

Forfatter: Fabien Venzac

Dato: 2005-07-28

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += (@A = split (/\./,`uname -r`))[1] >> $A[0];

print $A;

292

Forfatter: Gilles Arcas

Dato: 2006-01-29

▶ Run
#!/usr/bin/perl

*_ = *A; s/$/c!0123456789/; 1 while s/9c/c0/; s/^c/0c/; s/(.)c(\d*)!.*\1(.).*/$3$2/;

print $A;

293

Forfatter: Sébastien "Maddingue" Aperghis-Tramoni

Dato: 2006-08-03

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !!(!!($!||!$!)x!!($!||!$!))x!!(!!($!||!$!)x!!($!||!$!));

print $A;

294

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2006-11-28

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$B = 1;
while (($A ^= $B) and !($A & $B)) {
 $B <<= 1;
};

print $A;

295

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2006-11-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

sub s {
 my $n = @_[0];
 ($n)?($n + &s($n-1)):0
}
$A = $A?(&s($A)<<1)/$A:1;

print $A;

296

Forfatter: Damien Krotkine

Dato: 2007-01-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += !int\\\y////\\\\y////\\\\y////\\\\y///;

print $A;

297

Forfatter: Damien Krotkine

Dato: 2007-01-18

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += (\0-\0)/-24;

print $A;

298

Forfatter: Sébastien "Maddingue" Aperghis-Tramoni

Dato: 2007-01-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A+=///////////////////////;

print $A;

299

Forfatter: Sébastien "Maddingue" Aperghis-Tramoni

Dato: 2007-01-30

▶ Run
#!/usr/bin/perl

(sub{s,^(.*)$,$1+//,e for@_})->($A);

print $A;

300

Forfatter: Christian Aperghis-Tramoni

Dato: 2007-02-06

▶ Run
#!/usr/bin/perl

AUTOLOAD  {ASSEMBLEUR}
  set     ($B = $A);
  if     ($B == 0) {goto ZERO};
EMPILE:
  push    (@l, $B);
  subs    ($B = $B - 1);
  if     ($B!=0) {goto EMPILE}
DEPILE:
  set     ($x = pop(@l));
  if     (!$x) {goto CALCULE}
  add     ($B = $B + $x);
  goto     DEPILE;
CALCULE:
  shft    ($B = $B << 1);
  div     ($A = $B / $A);
  goto     TERMINE;
ZERO:
  exor    ($A = $A ^ 1);
TERMINE:;

print $A;

301

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Acme::DonMartin;
sittzle shpliple spla pwadak sklork wap splork flif foomp ting rumble
sprizawitz clack;

print $A;

302

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use HTTP::Size;
$A += HTTP::Size::get_size('http://www.landgren.net/perl/one-byte.txt');

print $A;

303

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

tie $A, 'Tie::Increment', $A;

$A;

package Tie::Increment;
sub TIESCALAR { bless {A=>$_[1]}, $_[0] }
sub STORE   { ($_[0])->{A} = $_[1] }
sub FETCH   { ++(shift)->{A} }
1;

print $A;

304

Forfatter: Philippe "BooK" Bruhat

Dato: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

@ARGV = ( '$c', map { ( $_, '$c.=pop;pop' ) } qw( + + A $ ) );
s//pop/eeeeeee;

print $A;

305

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use Inline C => 'int incr(int A) { ++A; return(A); }';
$A = incr($A);

print $A;

306

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${(sort grep {$_ eq uc} grep {/\A[^\W_\d]\Z/} keys %::)[0]}++;

print $A;

307

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

${(sort grep {$_ eq uc} grep {/\A[^\W_\d]\Z/} keys %{
do{__PACKAGE__ if __PACKAGE__ ne 'main'}.'::'})[0]}++;

print $A;

308

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2007-02-07

▶ Run
#!/usr/bin/perl

$A += do {
 my @A = sub {($_[5]+1900,$_[4]+1)}->(localtime);
 (Add_Delta_Days(@A,Days_in_Month(@A),1))[-1]
};

print $A;

309

Forfatter: David Landgren 

Dato: 2007-02-09

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $p = $$;
while ($A) {
 if (fork) {
  wait; $A = 1+($?>>8); $p-$$ ? exit $A : last;
 }
}
continue {--$A}
exit 1 if $p ne $$;

print $A;

Andre artikler