Sådan får antallet e i Perl.

For at få antallet e i Perl, du har brug for at bruge den funktion, der exp og passere hendes argument 1. Her er en prøve på programmet:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

print exp(1);

Programmet vil vise 2.71828182845905.

Andre artikler