Hvordan at få modulet numre i Perl

Opgave. I Perl, programmet har en variabel, der indeholder tal. Du har brug for at få modulet til at række. Den absolutte værdi (absolut værdi) er dette nummer, der er minus fjernet (hvis det var).

Et par eksempler:

 • Den absolutte værdi af 4 er antallet 4.
 • Den absolutte værdi af 0 er antallet 0.
 • Den absolutte værdi af -18 er 18.
 • Den absolutte værdi af -1.576 er 1.576.

Afgørelsen

Løsningen er at bruge funktionen abs, som er en del af Perl sprog.

Her er et eksempel program, som bruger denne funktion:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

my $number = -14;

print abs($number);

Programmet vil vise teksten 14.

Officiel dokumentation

Her er outputtet af kommandoen perldoc -f abs:

  abs VALUE
  abs   Returns the absolute value of its argument. If VALUE is omitted,
      uses $_.

Relaterede emner

Andre artikler