Funktion exp() i Perl

I programmeringssproget Perl har en indbygget funktion exp().

Funktion log() returnerer basis af naturlige logaritme til den angivne effekt:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use feature qw(say);

say exp(0); # 1
say exp(1); # 2.71828182845905
say exp(2); # 7.38905609893065
say exp(3); # 20.0855369231877

Argumenter

Hvis funktionen log() ikke gives ingen argumenter, den fungerer med en variabel $_:

I dette eksempel, at den variable $_ indeholder undef, den fungerer nøjagtig den samme som log(0), returnerer 1, men stadig derudover, der vises en advarsel, Use of uninitialized value $_ in exp at script.pl line 6. på grund af det faktum, at der i den kode, der er en linje use warnings;:

▶ Run
#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

print exp();

Standard hjælp exp() er at give det et enkelt argument.

Hvis overførslen funktion exp() mere end ét argument, vil det være en fejl og kode vil blive stoppet.

Too many arguments for exp at script.pl line 3, near "2)"
Execution of script.pl aborted due to compilation errors.

Return værdi

Funktion exp() altid returnerer et tal.

Officiel dokumentation

Her er outputtet af kommandoen perldoc -f exp:

  exp EXPR
  exp   Returns *e* (the natural logarithm base) to the power of EXPR.
      If EXPR is omitted, gives "exp($_)".

Relaterede emner

Andre artikler